Hållbart och kraftfull företagande

 

Organisationsutveckling genom beteendeförändring

 

Det ska kännas bra att gå till jobbet!

Jag arbetar med att utveckla individer, företag och organisationer genom att synliggöra, stötta och utveckla ledare och medarbetare att gå mot gemensamma mål. Ökat samarbete, god kommunikation och tydliga mål resulterar i en effektiv organisation där teamen samarbetar med både individens och organisationens bästa för ögonen och minskar negativ stress. När vi känner arbetsglädje bidrar vi till högre produktivitet.

 

Vilka utmaningar har din organisation?

  • Talar ni om varandra eller med varandra? För er kommunikation organisationen framåt?
  • Hur hanterar ni förändringsprocesser och negativ stress?
  • Är organisationens syfte och mål tydligt och lätt att förstå för alla berörda?
  • Vet alla inom vilka ramar de förväntas prestera ett resultat? Är era roller tydliga?
  • Arbetar ni med visioner och värdegrund som ledstjärnor för trygghet i interna relationer samt i kontakt med samarbetspartners och kunder?

Organisationer har behov av effektiva team och en frisk organisation, för att nå uppsatta mål. Motsatsen är dålig lönsamhet och en arbetsplats som inte kan utföra sina uppgifter. Om ovanstående frågor är tydligt besvarade minskar risken för konflikter, på det personliga planet liksom i teamet.

 

Hur kan ni utveckla organisationen?

Organisationer som arbetar med medveten utveckling har friskare medarbetare. De kan verka utifrån en trygg plattform där kommunikationen fungerar. Värderingar, syfte och spelregler är tydliga för alla. Det skapar stora möjligheter till kontinuitet och lönsamhet. En arbetsplats där människor trivs, behåller dyrbar kompetens och får en effektiv organisation, som kan hantera dagens krav på förändring. En del av mitt arbete är att ”ta tempen” på organisationen, vilket hjälper er att genomföra de insatser som krävs för bra personligt ledarskap, samarbete, ledarskap och medarbetarskap.

 

Förändringsledarskap – led organisationen mot bestående resultat

Hos ledande organisationer är förbättring en vana. Genom rörlighet och öppenhet gentemot omvärlden ser man möjligheter och tar vara på dom – detta är konkurrenskraft!

För att uppnå en förbättringskultur krävs insikt i hur du hanterar människor, vad som motiverar oss, och vad som egentligen driver organisationer till resultat. När effekten av verksamhetsförbättringar uteblir, handlar det ofta om att man inte lyckats förändra beteenden. Anledningarna kan vara många: gamla styrmedel som belönar invanda rutiner, företagskultur som gör vissa arbetsuppgifter innebär status och bekräftelse, eller att det helt enkelt är svårt att ändra gamla vanor, samt att vi glömmer att sätta en plan för att stötta beteendeförändringen.

En struktur som ger människor trygghet, planerade delsegrar som tydliggör framgången och skapar energi för fortsatt arbete är avgörande. Att förändra beteende hos människorna i en organisation kräver, att man kan skapa en tydlig målbild för alla som omfattas och påvisa att man är på rätt väg.

Jag ger dig ramverket för lyckad förändring! Kontakta mig för en kostnadsfri diskussion.