Pratar ni mycket om effektivitet?

Har du tröttnat på att det ni beslutar inte blir av?

Uteblir effektiviteten trots stora satsningar?

Ökat samarbete, god kommunikation och tydliga mål resulterar i en effektiv organisation där alla samarbetar med både medarbetarnas och organisationens bästa för ögonen samt minskar negativ stress.

Vill du få ditt team eller rentav hela verksamheten att leva strategin och företagskulturen istället för att ta fram policys och dokument som konsumerar mer serverutrymme än de gör nytta?

Låt mig hjälpa er, så kan ni fira framgångarna.

 

Vill du att dina medarbetare ska utvecklas samtidigt som du får tid att tänka mer strategiskt?

Coachande ledarskap skapar engagemang och delaktighet, och du får mer självgående medarbetare. De finner sina egna svar och kan i högre utsträckning ta eget ansvar.

Jag stöttar dig i din roll så att du kan utveckla både dig själv och andra.

 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är mental ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Den mentala hälsan kan ibland vara kopplad till arbetet, och kan vara en kombination av olika delar av vårt liv.

På senare år har den psykosociala arbetsmiljön (organisatorisk och social arbetsmiljö) kommit allt mer i fokus. Det handlar om frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Att arbeta med de psykosociala frågorna kan upplevas som en utmaning. Många gånger kan det vara känsliga frågor som ska lösas, och de psykosociala frågorna är inte heller alltid lätta att identifiera.

Det är viktigt att diskutera frågorna innan problem uppstår, låt mig hjälpa er.